SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EL KİTABI

1.    OTEL TANITIMI
Yıl 1927. Burdur Tefenni‘den Bozköy’e yerleşen Yusuf Dönmez‘in oğulları Süleyman ve İbrahim Dönmez kardeşler, 20’li yaşlarında un değirmeni açarak başladıkları ticaret hayatlarına bir yıl sonra Aliağa’ya yerleşerek devam ettiler. 7 yıl sonra ikinci iş olarak yağhane (zeytinyağı fabrikası) kuruldu.1950 yılında ise 15 kişiye iş imkânı sağlayan pamuk- çırçır fabrikası hizmete açıldı.

1982 yılında hizmete açılan otel halen iki yıldız statüsünde 28 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. Bilgi ve teknoloji çağının doğal getirisi olan değişim ve gelişimin gereği olarak Aliağa’da büyüyen potansiyelden kaynaklanan konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı öngörülen tesisimiz; üçüncü kuşak kardeşler Şeref, Şenol ve Birol dönmez tarafından planlanmış olup, Mart 2009 da temeli atılarak, Ekim 2010 yılı itibarı ile değerli konuklarımızın hizmetine açılmıştır. Ailenin 83 yıllık ticaret hayatının ve 28 yıllık otelcilik deneyiminin her metrekaresine yansıdığı otelde kalite konfor ve estetik ön planda tutularak özenle hazırlanmış 60 oda bulunmaktadır. Deprem yönetmeliği, yangın alarm sistemi, sığınak vs gibi yasal düzenlemelerin gereği olan özelliklerin dışında doğal gazla ısıtma soğutma su arıtma sistemi enerji tasarrufu ve çevreye duyarlılık gibi güncel kavramların tüm gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği binada kendinizi evinizde hissetmenizi amaç edinmiş 24 personel, geçmişimizden miras kalan ciddiyet samimiyet ve sadakat kavramlarını harmanlayarak markalaşma vizyon ve misyonu ile oluşturduğumuz hizmet anlayışı çerçevesinde, Aliağa’ya kattığımız yeni ve Prestij’li değeri el ve gönül birliği ile geleceğe taşıyor…

2.    POLİTİKALARIMIZ
2.1.    SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

PRESTİGE HOTEL DÖNMEZ olarak temel hedefimiz en üst seviyede misafir memnuniyeti sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda gelecek nesillere sürdürülebilir ve güzel bir dünya bırakabilmek adına sosyal, çevresel, kültürel ve ekonomik sorumluluklarımızın bilincinde tüm hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizde yasal düzenlemelere uymayı taahhüt ediyoruz.  
Misafirlerimizin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek nesilleri düşünerek karşılanması, doğal kaynakların ve yaban hayatın korunması, doğal kaynak tüketimlerinde tasarruf sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin temel prensiplerini oluşturmaktadır.
2.2.    KALİTE POLTİKAMIZ
Yatırımcılarımız çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı veren yatırımcılarımızın beklentilerini ve gereksinimlerini belirleyerek, optimum maliyetle rakiplerimizden daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz
2.3.    GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Gıda Güvenliği – Hijyen Gıda zincirinde, gıda güvenliği politikalarına uygun kaliteli ürünleri sunmak, sürekli iyileştirmeler yapmak ve hijyen gereksinimlerini önceliklendirmek için bir gıda güvenliği sisteminin uygulanması ana ilkemizdir. 
2.4.    ÇEVRE POLTİKAMIZ
Çevreye Saygı-Enerji Tasarrufu Enerji kaynaklarımızın sınırlı olduğunun bilincinde olup, daha az enerji ve su tüketimini desteklemek için tüketim verilerimizi takip ediyor, çalışanlarımızı bilinçlendiriyor, enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak maksadıyla çalışmalar yapıyoruz. Çevreye zarar vermemek için atıklarımızı ve tehlikeli atıklarımızı geri dönüşüm ilkeleri çerçevesinde doğayı kirletmeyecek şekilde değerlendiriyoruz. Bölgemize özel bitki ve hayvan türlerini korumak için özen gösteriyoruz. 
2.5.    İNSAN KAYNAKLARI VE İSG POLİTİKAMIZ
PRESTİGE HOTEL DÖNMEZ faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası kabul görmüş tüm insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve bu kapsamdaki tüm mevzuat ve sözleşmelere uyum sağlar. Bu doğrultuda tüm misafir ve çalışanlarımızı ırk, renk, cinsiyet, din, görüş, yaş, sosyal ve medeni durum, aile kökeni, fiziksel veya zihinsel engel ve cinsel yönelim ayrımı yapılmaksızın eşit olarak değerlendiririz. Çalışanların Güvenliği ve İnsan Kaynaklarına Yatırım PRESTİGE HOTELİ DÖNMEZ insan Kaynakları süreçlerinin temelini insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer oluşturmaktadır. PRESTİGE HOTEL DÖNMEZ çalışanlarının sağlık, güvenlik ve mutluluğu, stratejik hedeflerimiz olan büyüme, karlılık ve yeni fırsatlar yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hedefimize katkıda bulunacak tüm çalışanlarımız eşit eğitim olanaklarımızdan faydalanır. PRESTİGE HOTEL DÖNMEZ otel personelinin ve iş ortaklarının sağlığı, güvenliği ve çalışma süreleri konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir; düzenli olarak denetler ve uygunluğunu kontrol eder
2.6.    İSTİSMAR VE TACİZ POLİTİKAMIZ
PRESTİGE HOTEL DÖNMEZ aile ve çocuk oteli konseptindedir. PRESTİGE HOTEL DÖNMEZ geleceğimizi şekillendirecek çocukların her türlü sömürüsünü kınar ve karşıdır. Eğitim amacı dışında 18 yaş altı çocuklar işe alınmaz. PRESTİGE HOTEL DÖNMEZ çocuk haklarına saygı, çocuk istismarının önlenmesi, bakıma ve korunmaya muhtaç çocuklara yardım konularında faaliyet gösteren tüm yasal kuruluşlarla iş birliği içerisinde olacağını, çalışanlarının da bu konuda bilinçlenmesini sağlayacağını taahhüt eder. 
2.7.    MİSAFİR MEMNUNİYETİ POLTİKAMIZ
PRESTİGE HOTEL DÖNMEZ olarak temel hedefimiz ürün ve hizmetlerimizde en üst seviyede misafir memnuniyeti sağlamaktır. Misafirlerimizin şikâyetlerini takip etmek, konuyla ilgili misafirlerimizi bilgilendirmek ve çözmek yoluyla şikâyetlerini fırsat haline getirmek birincil görevimizdir. 

2.8.    KÜLTÜREL MİRAS POLTİKAMIZ
Kültürel mirasımızı, “Geçmişimiz için bir gelecek” anlayışı ile taşıdığı sanatsal veya bilimsel değerin yanı sıra, “insanlığın ortak mirası” olarak görüyor ve koruma için gereken çabayı sarf ediyoruz.

2.9.    SATIN ALMA POLİTİKAMIZ
PRESTİGE HOTEL DÖNMEZ yaptığı tüm hizmet ve ürün tedariklerinde öncelikli olarak sürdürülebilir şekilde üretilmiş/sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmış, çevre açısından sürdürülebilir ürünleri tercih etmeyi, taahhüt eder. 
Yerel tedarikçilerin tercih edilmesi, çevreye duyarlı ve enerji verimliliği yüksek olmasına dikkat edilmesi, alımı yapılan bütün ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunun kontrolü satın alma prensiplerimizin temelini oluşturmaktadır.  Otelimiz ürün tedariklerinde büyük ölçeklerde, büyük ambalajlı, geri dönüştürülebilir ve mümkün oldukça az atık çıkaran ürünleri öncelikli olarak tercih etmektedir.
2.10.SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ
Bulunduğumuz topluluk ile entegre olma ve toplumsal sorunların çözümünde yer alma konularında yaptığımız çalışmaların, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacağı inancındayız. Bu prensiplere göre hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda rekabet eden otelimiz her zaman lider olma kararlılığını gösterir, bu amaç için gerekli kaynakları sürekli geliştirir ve sağlar.

3.    PAYDAŞLARIMIZ İLE İLETİŞİM 
Çalışanlarımız
Birebir görüşmeler ve grup toplantıları, eğitim ve çalıştaylar ve kariyer geliştirme toplantıları, faaliyet raporları ve anketler 
Misafirlerimiz
Misafir Memnuniyet Anketleri, İstek Formları, İletişim Formları, Sosyal Medya 
Tedarikçiler
Satın alma şartnameleri, Tedarikçi denetimleri, Performans Değerlendirme Sistemi, Toplantılar, Görüşmeler
Yerel Topluluklar 
Sosyal Projeler, bilgi talepleri (gerektiğinde), faaliyet raporları, toplantılar, şikâyet sistemi 
Kamu Kuruluşları  
Toplantılar, bilgi talepleri (gerektiğinde), faaliyet raporu 
İş Ortaklarımız  
Birebir görüşmeler, toplantılar, seminer ve fuarlar 
Basın 
Röportaj ve basın bültenleri

4.    İNSAN KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA HAYATIMIZ
PRESTİGE HOTEL DÖNMEZ olarak biz insan haklarına saygılı bir politika izlemekteyiz. Çalışanların yasal hakları her zaman korunmaktadır. İşe alım süreci ve sonrasında ayrımcılık yapılmamakta, herkese fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Ayrıca PRESTİGE HOTEL DÖNMEZ bünyesinde çocuk işçi çalıştırılmamaktadır. Çocuk işçi çalıştıran firmalarla iş birliği yapılmamaktadır. Tedarikçilerden de çocuk işçi statüsünde çalışan personel gönderilmesi halinde çalışmasına izin verilmemektedir (inşaat, bahçe işleri vb için). Otelimizde tüm personele yılda bir saat çocuk istismarına karşı bilgilendirme eğitimi verilmeye başlanmıştır

Çamaşırhane Kullanımı 
Tüm çalışanlarımızın üniformaları ve iş ile ilgili giyilen her türlü giysi ücretsiz olarak temin edilmekte ve temizlenmektedir.

Kariyer Yönetimi
Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkânı yaratıyoruz. Çalışan personellerimizi eğitimlerle ve kariyer yönetimi programıyla destekliyoruz. Mümkün olduğunca kendi çalışanlarımızı yetiştirerek, üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.

Personel Yemekhanesi 
Çalışanlar için personel yemekhanesinde çıkan yemekler ücretsizdir. Çalışanlar için haftada bir değişmekte olan menülerimiz ile personel yemekhanesinde kahvaltı-öğle-gece yemeği (3 öğün) ücretsizdir.

İş Kıyafetleri ve Ekipmanları 
Çalışanlarımıza, çalışacağı iş grubuna göre 2 takım üniforma verilmektedir. Kişisel koruyucu kıyafet ile çalışması gereken çalışanlarımıza kişisel koruyucu donanımları eksiksiz temin edilir.

Çalışanlarımızın Eğitim ve Gelişimi
PRESTİGE HOTEL DÖNMEZ olarak tüm çalışanlarımıza düzenli olarak eğitimler verilmektedir. Tüm personellerimize mesleki iş başı eğitimleri verilmektedir. İşletmemiz personellerin yeteneklerine yatırım yaparak kişisel gelişimi ve organizasyonel başarıyı güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda çalışanların sürekli gelişimini sağlamak ve mevcut potansiyellerini artırmak için gelişim ortamı ve fırsatları sunmayı, yöneticilerin çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansının düzenli olarak takip edilmesini ve iletişiminin sağlanmasını, nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmayı ilke edinmektedir.

 • PRESTİGE HOTEL DÖNMEZ çalışmak üzere başvuruda bulunan personel, çalışma koşullarını, görev tanımını, sosyal haklarını bilerek işyeri ile karşılıklı sözleşme yaparak işe başlamaktadır. 
 • İşbaşı yapacak olan personel işe uygunluk kriterleri dışında hiçbir seçiciliğe ya da ayrımcılığa uğramaz (ırk, dil, din, renk, vb.) 
 • Açık iletişimi, kişisel bilgilerin gizliliğini, adalet anlayışını ve etik ilkelere uyumu gözetmek esastır. 
 • Tesisimizde kesinlikte çocuk işçi çalıştırılmamaktadır. 16-18 yaş arasındaki personel için muvafakatname alınmaktadır. 
 • İşbaşı yapan personel mutlaka önce oryantasyon eğitimi almaktadır ve buddy sistem ile personelin uyum süreci hem otel hem de personel açısından daha kolay gerçekleşmektedir. 
 • Tesisimizde yıllık eğitim planları doğrultusunda farklı içerikte iç ve dış kaynaklı eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler ile personelimizin yetkinliği ve bilgi düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır.

 - Oryantasyon ve işbaşı eğitimleri 
 - Gıda güvenliği ve hijyen eğitimleri 
 - İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
 - İlkyardım eğitimleri 
 - Yangın eğitimleri 
 - Çevre koruma eğitimleri 
 - Yönetim sistemi eğitimleri 
 - Kişisel gelişim eğitimleri

 • Tüm personel haftalık çalışma programını bilmektedir. 
 • Personel yasal çalışma sürelerine uygun olarak haftada 45 saat çalışmaktadır. Fazla mesai durumunda yine yasaların izin verdiği ölçüde mesai yapılmakta, fazla mesai ya ücret olarak ya da alacak izin olarak ödenmektedir. 
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, haftalık izin, yıllık izin, vb. tüm hakları personele deklare edilmiştir ve kullanılmaktadır. 
 • Çalışanlarımıza her türlü özel izin hakları kullandırılmaktadır. Doğum izni, ölüm izni,vb. 
 • Personele açık kapı politikamız kapsamında kötü niyet olmadığı takdirde hiyerarşik sıralama izlenerek her zaman yönetimin kapısının açık olduğu personele oryantasyon eğitimlerinde verilmiştir.  
 • İSG kapsamında risk analizi yapılmış olup, anlaşmalı BİRİZMİR firması tarafından İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmiştir. Aylık raporlar tarafımıza ulaşmakta ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır. 
 • Otelimizde disiplin kurulu aktif olarak görev yapmakta ve asayişi ve disiplini sağlamak üzere kurallar doğrultusunda çalışmalarda bulunmaktadır. 
 • Çalışanların genel ve mesleki bilgisinin arttırılmasına, bireysel bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik etkin bir eğitim sistemi kurarak ihtiyaca göre her türlü yasal zorunlu eğitimler, iç kaynaklı eğitimler ve işbaşı eğitimleri verilmektedir. İnsan kaynakları tarafından kişi başı eğitim süreleri aylık olarak takip edilmektedir. (Mesleki ve teknik eğitimler, iletişim, misafir memnuniyeti, şikayet yönetimi, takım çalışması, kalite yönetim sistemleri, hijyen eğitimleri, çevre ve iş sağlığı güvenliği ve sürdürülebilirlik eğitimleri) 
 • Çalışanlara Sunulan İmkânlar İsimlik, Soyunma Dolabı Kullanımı Personele iş başlangıcında isimlik, soyunma odasında dolap verilmektedir 
 • Çalışanlarımızın bayram, anneler günü, kadınlar günü, babalar günü gibi özel günleri otel yönetimi tarafından kutlanmaktadır.

5.    ENERJİ YÖNETİMİ 
Sürdürülebilirlikle ilgili en önemli adımlardan biri enerji verimliliğini sağlamaktır. Tesisimizde öncelikle enerji kullanımı ile ilgili değerler günlük olarak takip edilmekte ve sorunlara günlük olarak müdahale edilmektedir. Fazla tüketimin gerçekleştiği bölümler belirlenmekte ve olası tasarruf alanları tespit edilmektedir. Düşük tüketimli ekipman ve sistemler tercih edilmektedir. Otomasyon yönetimi ve izleme kaynakları kullanılarak uzun vadeli iyileşme sağlanmaktadır. Bakım, gözetim ve izleme yoluyla enerji tasarrufları sürekli analiz edilmektedir.

5.1.    ELEKTRİK TÜKETİMİ
Otelimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.  

 • Otelimizde tüm oda ve genel alanlarda enerji tasarrufu sağlamak ve tehlikeli atık miktarının azaltılmasına yönelik LED aydınlatmalar kullanılmaktadır. 
 • Otel geneli bina çevre aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri otomasyondan kumanda edilerek kontrolleri sağlanmaktadır. 
 • Uygulanabilir misafir ortak alanlarında harekete duyarlı sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır. 
 • Tesis içerisinde birçok alan gün ışığından faydalanarak enerji tüketimini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. 
 • Misafir odalarında Enerji Kesici kart sistemi (Energy Saver) mevcuttur. 
 • Misafirlerin Oda kartlarını yanına alıp, odadan ayrılmasının ardından, ışıklar otomatik olarak sönmektedir. 
 • Tüm elektrikli cihazların yıllık planlanarak periyodik bakım ve temizlikleri yapılarak oluşabilecek enerji kayıpları minimize edilmektedir. 
 • Mümkün olan noktalarda fotoselli kendiliğinden açılır – kapanır kapılar kullanılmakta ve ısıtma / soğutma kaybı ile gerçekleşecek olan enerji tüketimi azaltılmaktadır. 
 • Uygun olan kapılarda hava perdesi kullanımı ile ve ısıtma / soğutma kaybı ile gerçekleşecek olan enerji tüketimi azaltılmaktadır. 
 • Isıtma ve soğutma cihazlarının yerleşimi enerji verimliliğini azaltmayacak şekilde planlanmaktadır.
 • Talep etmeyen misafirlerimizin odalarındaki linen malzemeleri gün aşırı değiştirerek yıkama / kurutma / transfer kaynaklı elektrik tüketimini düşürmekteyiz. 

5.2.    SU TÜKETİMİ
Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanmakta; misafirleri bilgilendirmekte ve çalışanlarımızı bu konuda eğitmekteyiz. Otelimizde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır: 

 • Düşük debili özel musluklar ve duş başlıklarının yanı sıra, fotoselli veya zaman ayarlı musluk, duş ve pisuarlar kullanarak, gereksiz su kullanımının önüne geçmekteyiz. 
 • Düşük hacimli rezervuarlar aracılığıyla sifon suyu kullanımını azaltmaktayız. 
 • Oda tuvaletlerinden gerçekleşen su sızıntılarının fark edilmesi ve önlenmesi için personelimizi eğitiyor, konuklarımızdan bu sızıntıları bize bildirmelerini bekliyoruz.  
 • Odalarda havlu ve çarşaf değişimleri misafir talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte ve bu konuda misafirlere bilgi verilmektedir. Misafirin talebi olmaması halinde her iki günde bir değişim yapılmaktadır. 

6.    ÇEVRE YÖNETİMİ
Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için misafir memnuniyeti ve konforundan taviz vermeden su, elektrik, enerji gibi kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedefiyle etkin bir atık yönetim sistemi uyguluyoruz.
6.1.    ATIK YÖNETİMİ 
PRESTİGE HOTEL DÖNMEZ olarak uyguladığımız; atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertaraf edilmesi ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü gibi işlemleri içeren Atık Yönetimi Sistemimizin öncelikli hedefi atık miktarını azaltmak, oluşan mevcut atıklarımızın da doğru yönetilmesini sağlayarak çevreye en az zarar ile bertaraf etmek ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır. 

 • Personelimize atık ayrıştırmanın önemi konusunda bilgilendirme eğitimleri verilmektedir.
 • Genel alanlarda   atıklarını ayrıştırmalarını sağlamak için misafirlerimize ayrıştırma kutuları sağlıyoruz.
 • Atık Yönetim Sistemi ile ilgili hem misafirlerimize hem de personelimize bilgilendirme yapıyor ve onları da atık miktarını azaltma ve oluşan atıkları ayrıştırma konusunda teşvik için gayret gösteriyoruz.
 • Toplanan tüm dönüştürülebilir ambalaj atıkları ve organik atıklar lisanslı firmalara teslim ediliyor böylece geri dönüşüme katkı sağlanmaktadır.
 • Oda temizliklerinde kullanılan kimyasallarda konsantre ürün seçilerek dozajlama sistemi kullanılmaktadır. 
 • Bu şekilde daha az dozda daha etkili sonuç alınıp, minimum atıkla çevreyi korumaktayız. Kâğıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı ve duyurularımızı mail ortamında yapmaktayız. 
 • Dokümanlar üzerinde yapılan güncellemeler kullandığımız yazılımlar ve ortak paylaşımda bulunan kalite dosyamız ile duyurulabilmektedir.
 • Misafir odalarında tek kullanımlık şampuan yerine doldurma şampuan tercih edilmiştir.
 • Plastik pipet kaynaklı atığın azaltılması için karton pipet uygulamasına geçilmesi sağlanmıştır. 
 • Çatal bıçak kılıfının çevre dostu bir ambalaj ile değişimi sağlanmıştır.
 • Terlik kılıfları ve kirli çamaşır torbaları plastik yerine koton olması çalışması başlatılmıştır.
 • Otelimizde oluşan tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi için bölümlerimizde oluşan tehlikeli atıkları, tehlikeli atık odalarımızda uygun koşullarda toplamakta, etiketlemekte ve yasalara uygun bertaraf edilmesi veya değerlendirilmesi için lisanslı firmalara teslim etmekteyiz. Bu konuda personelimize eğitimler vermekte, personel alanlarında uyarıcı ve bilgilendirici afişler bulundurmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz tehlikeli kimyasal / tehlikeli atık dökülmesi tatbikatları esnasında da tehlikeli atıkların ne şekilde depolanacağı konusunda personelimize bilgilendirmeler yapmaktayız. 


7.    KİMYASAL KULLANIMI 
Çevreyi dikkate alarak temizlik yapmak, hijyenik olarak temizleyebilmek ve aynı zamanda sağlığı ve çevreyi mümkün olduğu kadar az olumsuz etkilemek anlamına gelmektedir. Çevreye verilecek zararlar, sadece çevreye uyumlu temizlik ürünleri kullanarak değil aynı zamanda bu ürünleri tasarruflu kullanarak ve dozajını iyi ayarlayarak da en aza indirilebilmektedir. Böylelikle kimyasalların çevreye toplam zararı önemli ölçüde azaltılabilmektedir. 

 • Kimyasalların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili firmalarla çalışmakta ve kimyasal atıkların takibini yapmaktayız. 
 • Dışarıdan hizmet aldığımız haşere mücadele firmasının kullandığı ilaçların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürün olduğunu kontrol etmekteyiz. 
 • Doğal tedbirlerden (sinek tutucu, yapışkanlı kâğıt vb.) daha fazla yararlanmaya çalışarak ilaçlama kaynaklı kimyasal tüketimini azaltmaya çalışmaktayız. 
 • Kimyasal depolarımızda kimyasal muhafazasında tüm raflarda sızdırmaz tavalardan yararlanmaktayız. Bu şekilde kimyasalın herhangi bir şekilde dökülme / akma yoluyla su giderlerine ya da toprağa ulaşmasını engellemekteyiz. 
 • Kullandığımız genel kimyasalların biyolojik çözünürlüğü yüksek olup yeni alımlarda bu kriteri özellikle değerlendirmekteyiz. 
 • Kimyasal kullanımının azaltılması çalışmaları; 
 • Kimyasalların kullanımı ve tehlikeli kimyasalların dökülmesi/saçılması durumunda alınacak tedbirler konusunda çalışanlarımıza eğitimler verilmeye devam edecektir. 
 • Bardaki bulaşık makinelerine dozajlama pompalarının kullanımı konusunda çalışma yapılacaktır.

8.    KÜLTÜR VE MİRASIN SUNUMU 
Otelimiz yerel/bölge halkının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirken, geleneksel ve çağdaş yerel kültürün otantik unsurlarını operasyonlarında, tasarımında, dekorasyonunda, mutfağında veya mağazalarında değerlendirmeye özen göstermektedir. 

Otelimiz bir kültür unsuru olarak ulusal ve/veya yerel mutfağın tarihi, reçeteleri, sunumu konularında farkındalık oluşturma çalışmalarına katkı sağlar. Yerel ve mevsimlik ürün ve reçetelerin tanıtılmasını, sunulmasını ve tüketimini teşvik etmek amacıyla her türlü sosyal sorumluluk projesine katılım için gayret gösterir. Tüm faaliyetlerimizde, gastronomide sürdürülebilirliği sağlamak için geleneksel ile yenilikçi ve yaratıcı uygulamaları birleştirerek ortaya koyma çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

9.    SOSYAL SORUMLULUK 
Ülkemizde ve turizmde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı görev edinmiş bir tesis olarak çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki sorumluluklar kapsamında etkin rol almaya özen gösteriyor, çeşitli projelere katılım sağlıyoruz. 

10.    MİSAFİR ŞİKÂYET VE TALEP YÖNETİMİ 
En yüksek misafir memnuniyeti hedefiyle ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması için tüm gayretimizle çalışıyoruz.. 

Hizmet sektöründe üretim ve tüketimin eş zamanlı gerçekleşmesi nedeniyle hataların oluşması kaçınılmazdır. Ancak hizmet hatalarının başarılı bir şekilde telafi edilmesi; şikâyetlerin varlığından haberdar olunması, bu şikâyetlerin yönetimi ile ilgili hızlı çözüm üreten ve adalet olgusuna dayalı süreçlerin oluşturulması, personelin ve misafirlerimizin bu süreçlerle ilgili bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin etkin bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olacaktır. 
Misafirlerimiz otelde kalış süresince ya da otelden ayrıldıktan sonra şikâyetlerini bildirebilirler. Etkin bir misafir geri bildirim süreci takibi için internet üzerinden kullanmış olduğumuz yazılım aracılığıyla misafirlerimizin online sitelere yapmış olduğu yorumlar tek bir platformdan takip edilebilmekte ve cevaplanabilmektedir. 

Bu geri bildirimler ilgili bölüm yöneticileri tarafından takip edilmekte, toplantılarımızda değerlendirilmekte ve iyileştirici faaliyetler belirlenmektedir. Misafirimizin kalışı süresince tarafımıza bildirdiği şikâyet ve talepler Misafir İlişkileri Yönetimi programımız aracılığıyla kaydedilmektedir. Misafirimizin sonuçtan memnuniyeti, isteğin cevaplanma süresi gibi performans kriterleri bu sistem üzerinden takip edilmektedir.